Dla Rodzica

W tej zakładce będą się pojawiały najważniejsze informacje dla rodziców oraz najczęstsze pytania jakie są zadawane wraz oczywiście z odpowiedziami - materiał w przygotowaniu.

Co się dzieje z pucharami który wywalczymy w turniejach?

- Puchary są nagrodą dla klubu i całego zespołu. Dlatego też przyjęliśmy zasadę, że każdy z uczestników danego turnieju będzie miał puchar na kilka dni tj. do następnego treningu w domu. Aby uatrakcyjnić zajęcia przy zwrocie pucharu na treningu dziecko powinno dostarczyć puchar razem ze słodkościami, które zostaną rozdysponowane wśród wszystkich dzieci obecnych na treningu. Następnie puchar trafia do klubu.

Aby w miarę zapanować nad tym gdzie puchary trafiają poniżej będą listy z udziałem dzieci z turniejów.

Skawina (grubsza czcionka - dzieci które puchar miały)

Bartek Gaczyński, Szymon Jędrzejczak, Kamil Fojcik, Grzegorz Janus, Fabian Janyga, Alan Jasiczek, Wojciech Faber, Marcel Łuszczek, Tomasz Lasek, Tymek Kempa, Karol Perdyła, Dorian Drobisz.

 

- W jaki sposób klub zgłasza się na turnieje, jakie są zasady - czy można grać w turnieju w starszym roczniku?

- SRS Gwiazda regularnie otrzymuje zaproszenia na turnieje - informacja są przekazywane rodzicom podczas treningów i zazwyczaj wspólnie podejmowana jest decyzja o udziale w turnieju. Część wyjazdów jest narzucana przez klub - dotyczy zaproszeń od klubów z którymi współpracujemy.

Także rodzice mogą wyszukiwać propozycje wyjazdu na turnieje - informacje jednak przekazują trenerom i decyzja jest podejmowana wspólnie o udziale w turnieju. Zgłoszeń na turnieje dokonuje tylko i wyłącznie klub.

W klubie panuje zasada że zespól może zagrać w turnieju przeznaczonym dla rocznika starszego ale pod warunkiem, że na udział nie zdecydował się zespól np. rocznika 2009 naszego klubu. Po prostu pierwszeństwo mają zespoły z danego rocznika.

- Jakie obowiązki mają rodzice podczas turnieju organizowanego przez SRS Gwiazda - jeśli jesteśmy gospodarzem turnieju np. w Halembie?

Tradycją naszych turniejów jest to, że podobnie jak w innych klubach rodzice włączają się w organizację imprezy. Zazwyczaj zapotrzebowanie na pomoc zgłasza Prezes klubu podczas treningu. Dotyczy to zarówno np. przygotowania boiska (przeniesienie bramek), wywieszenia banerów, czy zakupu i dostarczenia napojów jak również pomocy w ''dopilnowaniu'' drużyn i zawodników.

Osobnym tematem jest obsługa gastronomiczna. Obiady zapewnia klub dla dzieci biorących udział w turnieju, natomiast dodatkowe zadania spoczywają na rodzicach. Chodzi o przygotowanie ciast, kaw, napojów i słodyczy, które są sprzedawane podczas samego turnieju. Możliwe jest także przygotowanie np. losów i fantów. Wszystkie wpływy z tego tytułu zainwestowane i wypracowane przez rodziców są w gestii rodziców i zazwyczaj przeznaczane są później na zakup sprzętu dla dzieci z rocznika lub też na zakończenie sezonu.

Zazwyczaj z ok. miesięcznym wyprzedzeniem rodzice są informowani o zbliżającej się imprezie turniejowej.

 

Zostań darczyńcą

Wspomóż działalność Stowarzyszenia 
Wpisz kwotę: PLN